PAZ vzw

Girl Child Protection

Sundarban

Te weinig voedsel, eenzijdige voeding, verontreiniging … de grootste slachtoffers zijn baby's en kinderen.

Het project

Het Girl Child Protection project startte 3 jaar geleden en is gericht op South 24 Parganas in de Sundarban. Hier wonen ongeveer 8.200.000 mensen, waarvan een kleine 4.000.000 vrouwen.

West-Bengalen is een van de meest kwetsbare regio’s inzake girl trafficking. Het totale aantal gemelde gevallen van mensenhandel wordt geschat op ongeveer 20 % van de totale mensenhandel is India. Tijdens de lock dwon van COVID 19 nam deze mensenhandel duidelijk toe.

Om deze problematiek aan te pakken richtte SSDC Village Level Child Protection Committees op. Deze comités richten zich vooral op informatie en sensibilisatie. Zij trachten vooral huishoudelijk werk voor kinderen, vroegtijdige schooluitval en mensenhandel te voorkomen. De comités werken samen met de overheid.

Met dit programma wil SSDC een vangnet creëren rond kwetsbare meisjes. Hierbij nemen de VLCP-Committees het voortouw. Op dorpsniveau werden 15 kindercomités opgericht. Via hen worden de meest kwetsbare gezinnen bereikt

PAZ neemt dit project volledig ter harte en steunt jaarlijks met een bedrag van 15.000 €. In 2019 - 2020 - 2021 is dit gelukt dankzij de bijdrage van “Hope for Girls” van Lieve Blancquaert. Vanaf 2022 moesten we op zoek naar nieuwe sponsors.

​​​​​​​​​​​​​​Voor 2023 voorzien we een budget van 15.000 €

paz - child hospital

De partner

SSDC - Sundarban Social Development Centre

Paz vzw Girl Child Protection
Paz vzw Girl Child Protection
Paz vzw Girl Child Protection
Paz vzw Girl Child Protection
PAZ - Partners Zonder Grenzen
PAZ stands for partners without boundaries and serves the purpose of increasing justice and solidarity in the world.

Contact


Nieuwsbrief


Blijf je graag op de hoogte van de activiteiten van PAZ?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.