PAZ vzw

Book bank

Sundarban

Boeken voor de allerarmsten

Het project

De Sunderban behoren tot de meest achtergestelde en onbereikbare gebieden van India. De armoede is schrijnend en de mogelijkheden zijn totaal ontoereikend. PAZ en SSDC werken op basis van een zeer intense participatie van de betrokkene zelf. Er zijn de Village Development Committees, de Women Groups, de Kishore Kishori Bahini of Adolescent Groups en er is het Child Parliament. Omwille van de grote armoede zijn er heel wat kinderen die niet naar de school gaan omdat het geld ontbreekt om boeken of materialen aan te kopen of omdat ze mee moeten werken om met het gezin te kunnen overleven. Om de mogelijkheden te verhogen en ook “outdrop” te vermijden, nam het Child Parliament het initiatief om een “book bank” op te richten en boeken ter beschikking te stellen van de allerarmsten.

Jaarlijks bereiken we met de "book bank" een gemiddelde van 500 gezinnen. Op het einde van het schooljaar worden de boeken doorgegeven aan broers of zussen, familieleden of geburen. De kinderen die boeken ontvangen worden ook jaarlijks opgevolgd door SSDC en dit tot en met het hoger middelbaar. De resultaten en de uiteindelijk bereikte meerwaarde worden opgevolgd door de sociale werkers van SSDC.

paz - varanasi

De partner

SSDC - Sundarban Social Development Centre

Paz vzw Book Bank
Paz vzw Book Bank
Paz vzw Book Bank
Paz vzw Book Bank
PAZ - Partners Zonder Grenzen
PAZ stands for partners without boundaries and serves the purpose of increasing justice and solidarity in the world.

Contact


Nieuwsbrief


Blijf je graag op de hoogte van de activiteiten van PAZ?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.